ROT avdrag

Husarbete är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete och ROT-arbete. Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad. För att du ska få skattereduktion för ROT-arbete krävs dessutom att du äger bostaden där ROT-arbetet utförs. Skattereduktion för husarbeten medges med halva arbetskostnaden - högst 50 000 kr per person och år. 

Kontakta oss om du har frågor så hjälper vi dig.